menu dblex
digression
substantiv
avvikelse från ämnet
utvikning
avbrott
avstickare
parentes
exkurs
avvikelse
inpass
hopp
utflykt
associationsflykt
Se även
digressioner

Alla synonymer går att klicka på.