menu dblex
differens
substantiv
skiljaktighet
olikhet
åtskillnad
divergens
skillnad
meningsskiljaktighet
bristande överensstämmelse

Alla synonymer går att klicka på.