menu dblex
diagram
substantiv
tabell
översikt
grafisk framställning
kurva
schema
system
grafisk figur
nomogram
stapel
tvärsnitt
genomsnitt

Alla synonymer går att klicka på.