menu dblex
determinant
substantiv
motiv
drivkraft
anlag
avgörande faktor
bestämmande faktor
faktor
gen

Alla synonymer går att klicka på.