menu dblex
det var kolossalt
interjektion
det var värst

Alla synonymer går att klicka på.