menu dblex
det oaktat
adverb
likväl
emellertid
trots allt
lika väl

Alla synonymer går att klicka på.