menu dblex
det ges
fras
förekommer
existerar

Alla synonymer går att klicka på.