menu dblex
depesch
substantiv
underrättelse
rapport
bud
budskap
meddelande
skrivelse
brådskande skrivelse
kurirpost
diligens
postvagn

Alla synonymer går att klicka på.