menu dblex
den springande punkten
substantiv
det väsentliga
knuten
kärnan
punctum saliens
det avgörande
det centrala

Alla synonymer går att klicka på.