menu dblex
demaskera sig
verb
avlägga

Alla synonymer går att klicka på.