menu dblex
delikt
substantiv
förbrytelse
brott

Alla synonymer går att klicka på.