menu dblex
dekonfityr
substantiv
nederlag
förödmjukelse
motgång
missräkning
ytterlig förlägenhet

Alla synonymer går att klicka på.