menu dblex
decharge
substantiv
ansvarsfrihet
ansvarsbefrielse

Alla synonymer går att klicka på.