menu dblex
byggnadsplats
substantiv
tomt
grund

Alla synonymer går att klicka på.