menu dblex
buteljera
verb
tappa

Alla synonymer går att klicka på.