menu dblex
bunkalag
substantiv
matlag
sällskap
gäng
lag
dryckeslag
hippa

Alla synonymer går att klicka på.