menu dblex
bristning
substantiv
sönderslitning
laceration

Alla synonymer går att klicka på.