menu dblex
bringa till stopp
verb
preja

Alla synonymer går att klicka på.