menu dblex
bringa reda i
verb
reda
ordna
komma till rätta med

Alla synonymer går att klicka på.