menu dblex
bringa i ljuset
verb
bringa i dagen
uppenbara
avslöja
skaffa fram
ta fram

Alla synonymer går att klicka på.