menu dblex
bricka
substantiv
underlägg
underlag
back
märke
etikett
pollett
platta
plåt
skiva
mellanlägg
packning
spelbricka
marker
I uttryck
en viljelös bricka i spelet

Alla synonymer går att klicka på.