menu dblex
borre
substantiv
sup
snaps
nubbe
tuting

Alla synonymer går att klicka på.