menu dblex
blixtra till
verb
glimta
lysa

Alla synonymer går att klicka på.