menu dblex
bli tydligt
verb
framkomma

Alla synonymer går att klicka på.