menu dblex
bli synlig
verb
framträda
visa sig
komma i sikte
uppenbara sig
dyka upp
framkomma
resa sig
sticka upp
träda i dagen

Alla synonymer går att klicka på.