menu dblex
bli klart
verb
framkomma
framgå

Alla synonymer går att klicka på.