menu dblex
bli generad
verb
blygas

Alla synonymer går att klicka på.