menu dblex
bli fyr och flamma
verb
råka i eld och lågor

Alla synonymer går att klicka på.