menu dblex
bli altererad
verb
oroa sig

Alla synonymer går att klicka på.