menu dblex
blast
substantiv
bladverk
blad
ris
stjälkar och blad
det gröna
grönsaker
stjälkar
Se även
blasten

Alla synonymer går att klicka på.