menu dblex
blankett
substantiv
formulär
schema
kort
sedel
kvittens
papper

Alla synonymer går att klicka på.