menu dblex
black om foten
substantiv
hinder
handikapp
hämsko
besvär
belastning
band
påhäng

Alla synonymer går att klicka på.