menu dblex
bivack
substantiv
förläggning
kvarter
läger
bivuak
nattkvarter
tältläger
utomhusförläggning

Alla synonymer går att klicka på.