menu dblex
bita av
verb
snäsa av
snoppa
halvera

Alla synonymer går att klicka på.