menu dblex
bisittare
substantiv
ledamot av domstol
assistent
biträde
medhjälpare
assessor
ledamot

Alla synonymer går att klicka på.