menu dblex
biografiska uppgifter
substantiv
personalia

Alla synonymer går att klicka på.