menu dblex
bill
substantiv
spett
regeringsförslag
proposition
lagförslag

Alla synonymer går att klicka på.