menu dblex
bilda sig en uppfattning om
verb
föreställa sig
bilda sig en föreställning om
bedöma
inventera

Alla synonymer går att klicka på.