menu dblex
bilda avbrott mot
verb
bryta mot

Alla synonymer går att klicka på.