menu dblex
bevekelsegrund
substantiv
skäl
anledning
motiv
orsak
drivfjäder
grund
motivering
motivation
ursäkt
impuls

Alla synonymer går att klicka på.