menu dblex
betydelsefull maktfaktor
fras
stat i staten

Alla synonymer går att klicka på.