menu dblex
betryck
substantiv
nöd
svårigheter
elände
fattigdom
trångmål
vedermöda

Alla synonymer går att klicka på.