menu dblex
betrakta som
verb
anse
tycka
hålla för
finna
uppfatta

Alla synonymer går att klicka på.