menu dblex
betrakta sig
verb
se sig i spegeln

Alla synonymer går att klicka på.