menu dblex
betingas av
verb
vara förbunden med
stå i samband med

Alla synonymer går att klicka på.