menu dblex
batalj
substantiv
strid
fältslag
slagsmål
drabbning
träffning
slag
fäktning
sammanstötning
tumult
knivkastning
I uttryck
leverera batalj

Alla synonymer går att klicka på.