menu dblex
baisse
substantiv
prisfall
kursfall
depression
lågkonjunktur
nedgång
vikande konjunktur
ebb
konjunktursvacka
fall

Alla synonymer går att klicka på.