menu dblex
avvikning
substantiv
missvisning
avvikelse
deviation
deklination

Alla synonymer går att klicka på.