menu dblex
avstickande
adjektiv
påfallande
framträdande
gräll
bjärt
ovanlig
annorlunda
avvikande
olik

Alla synonymer går att klicka på.