menu dblex
avsteg
substantiv
förvillelse
avvikelse
snedsprång
felsteg
fel
inkonsekvens
särfall
undantag
I uttryck
avsteg från den rätta vägen

Alla synonymer går att klicka på.